Burgerjaarverslag

De burgemeester gaat ieder jaar achter de schrijftafel zitten om een nieuwe aflevering te schrijven van het Burgerjaarverslag. Hierin wordt beschreven welke belangrijke ontwikkelingen zich in het voorgaande jaar hebben voorgedaan op bijvoorbeeld het bestuurlijk vlak.