Proclaimer

Website
Dit is de officiële website,  onderdeel Ris/Bis,  van de gemeente Bergen NH. De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw mailtje biijzonder op prijs. U kunt hiervoor het adres bureaugriffier@bergen-nh.nl gebruiken.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Anonimiteit
U kunt de websites van onze gemeente anoniem bezoeken. Via de statistieken van bezoekers aantallen krijgen wij een beeld van het aantal bezoekers van onze site en welke pagina's er bezocht worden. Wij kunnen dus alleen maar naar aantallen en niet naar wie onze site bezocht heeft kijken. Uw gegevens blijven dus anoniem.

Veiligheid
Wij doen er alles aan om het risico van virussen tot een minimum te beperken en controleren dagelijks op onregelmatigheden op onze site. Helaas kunnen wij geen garanties afgeven.

Link naar andere sites
Een aantal links op onze sites gaan naar andere sites op servers van derden, waarop de gemeente geen controle heeft. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen. Ook aanvraardt de gemeente geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites of voor wat daaruit voort vloeit. 
Op onze website worden alleen links opgenomen die passen binnen het gemeentelijk beleid en die een niet commercieel doel hebben.

E-mail
Wanneer u een e-mailbericht ontvangt dat niet voor u bestemd is, dan verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. U mag dit bericht niet verder verspreiden.

Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten jegens de gemeente of een van haar bestuursorganen worden ontleend. Indien u een officiële beslissing van de gemeente wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn (zoals een vergunning, een subsidiebesluit of een overeenkomst), is een e-mailbericht onvoldoende. U kunt dan om een schriftelijke, ondertekende brief vragen.

Bij de verzending van berichten via e-mail bestaat, omdat deze berichten via derden worden verzonden, de mogelijkheid van bijvoorbeeld vertragingen of fouten in de overbrenging. Ook is het mogelijk dat virussen buiten medeweten van de gemeente of haar medewerkers via de e-mail worden verspreid. De gemeente Bergen is daarom niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verzending van e-mail, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleren wij uitgaande e-mail op aanwezigheid van virussen.