vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 02-07-2024 09:30 uur


Algemene bijlage
Besluitenlijst-BenW-Bergen-2024-07-02 (pdf, 148,61 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage