vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 28-05-2013 09:30 uur


Commissiezaal
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 35,98 KB)
Bestuursopdracht: Samenwerken in de Duinstreek (pdf, 81,79 KB)
Conformlijst B&W openbaar (pdf, 37,96 KB)
Memo (28-05-2013) en bijlage 1 inzake bestuursrapportage 2012 beveiligingsbeheerder -ARC 05-09-2013 (pdf, 60,36 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage