vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 19-11-2013 09:30 uur


Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 35,47 KB)
Confornliijst B & W Openbaar (pdf, 25,00 KB)
Nieuwsbrief van het college - 22 november 2013 (pdf, 125,11 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage