Jan Houtenbos

Raadslid Actief sinds 31 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

 • Bestuurslid buurtcomité Mosselaan – onbezoldigd
 • Schapenverloskundige Rinnegom – onbezoldigd
 • Bestuurslid le Champion – onbezoldigd
 • Inspecteur provinciale belastingen PNH – bezoldigd
 • Directeur Novamente BV – bezoldigd
 • Vrijwilliger brouwerij Sancti Adalberti - onbezoldigd
 • Lid adviescommissie financien VNG - presentievergoeding
 • Lid van de kascommissie  van de Vereniging van Noordhollandse Gemeenten (VNHG) - onbezoldigd.
 • Lid auditcommissie gemeente Medemblik- presentievergoeding
 • Vrijwilliger nieuwjaarsduik Egmond
 • Ambassadeur raden in verzet - onbezoldigd

 

 

 

 

 

 

 

 

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 31 mrt. 2022 Raadslid, Ons Dorp
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens