Jan Houtenbos

Raadslid Actief sinds 31 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

  • Bestuurslid buurtcomité Mosselaan – onbezoldigd
  • Schapenverloskundige Rinnegom – onbezoldigd
  • Bestuurslid le Champion – onbezoldigd
  • Inspecteur provinciale belastingen PNH – bezoldigd
  • Directeur Novamente BV – bezoldigd
  • Vrijwilliger brouwerij Sancti Adalberti - onbezoldigd
  • Lid adviescommissie financien VNG - onbezoldigd
  • Lid auditcommissie gemeente Medemblik- presentievergoeding
  • vrijwilliger nieuwjaarsduik Egmond 

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 31 mrt. 2022 Raadslid, Ons Dorp
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens