Dhr Erik Bekkering

Naam: Dhr Erik Bekkering

Wethouder, B&W
B&W Wethouder Actief sinds 27 mrt. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Portefeuilles:

 • Openbare werken (BOR)
 • Verkeer en vervoer
 • Economische zaken
 • Recreatie en toerisme
 • Strand
 • Duurzaamheid (incl. grondstoffen)
 • Interne dienstverlening
 • Externe dienstverlening
 • Toezicht en Handhaving Verkeer
 • RES
 • Agrarische zaken (inclusief natuur en bos)
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting 
 • Welzijn en subsidies 
 • Sport 
 • Planologie en structuurvisies (Bergen)
 • Bestemmingsplannen (Bergen)
 • Volkshuisvesting/wonen
 • Bouwvergunningen (Bergen)

Focuspunten:

 • Eeuwigelaan
 • Schoorl Centrum (herinrichting openbare ruimte)
 • Groene hart Schoorl (Buitenduin)

Dorpswethouder:

 • Egmond aan Zee
 • Egmond Binnen
 • Egmond aan den Hoef

2de locoburgemeester

Nevenfuncties

 

 • Bestuurslid Stichting Bezielend Modernisme (onbezoldigd)

 • EB klantgerichte marketing en verandermanagement (bezoldigd)

 

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 27 mrt. 2019 Wethouder, B&W
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens