Arend Jan van den Beld

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Arend Jan van den Beld

aj.vandenbeld@bergen-nh.nl

Algemeen

Portefeuilles:

 • Participatie
 • Communicatie gericht op participatie (niet zijnde eindverantwoordelijkheid voor algemene representatie & woordvoering)
 • Wijkgericht werken
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Cultuurhistorie en monumenten
 • Dierenwelzijn
 • Financiën
 • Grondbeleid (ontwikkeling)
 • Vastgoed & accommodatiebeleid
 • Coördinatie Omgevingswet
 • Armoede/schulden
 • BUCH bestuur
 • Participatiewet en Zaffier
 • Coördinatie en portefeuille Sociaal domein 
 • Kwaliteit sociale teams 
 • Kunst en Cultuur 
 • Planologie en structuurvisies (Andere delen behalve Bergen)
 • Bestemmingsplannen (Andere delen behalve Bergen)
 • Bouwvergunningen (Andere delen behalve Bergen)


Dorpswethouder:

 • Schoorl
 • Groet
 • Camperduin

Focuspunten:

 • Schiphol
 • Herontwikkeling driehoek Schoorl


2e locoburgemeester

Nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting de Nieuwe Kust (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Zonnige Jeugd - ANBI (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting VJM - ANBI (onbezoldigd)
 • Eigenaar van de besloten vennootschap VDB Holding (bezoldigd)
 • Eigenaar van de besloten vennootschappen VJM (onbezoldigd) 

Functie historie

2022

 • 29 mei 2020 - 29 sep. 2022 Wethouder, B&W
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens